مرور محصولات و خدمات

فضا
ترنسفر ماهیانه
تعداد سایت
پایگاه داده ها
تعداد ایمیل
کنترل پنل
آنتی ویروس
وب سرور
پشتیبانی PHP
بکاپ منظم
تعرفه ماهانه
نمایندگی هاستینگ 10گیگ
20,000تومان ماهیانه
10گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
LITESPEED
دارد
دارد
20 هزار توماننمایندگی هاستینگ 20گیگ
30,000تومان ماهیانه
20گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
LITESPEED
دارد
دارد
30 هزار توماننمایندگی هاستینگ 50گیگ
75,000تومان ماهیانه + -1تومان Setup Fee
50گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
LITESPEED
دارد
دارد
75هزار توماننمایندگی هاستینگ 100گیگ
150,000تومان ماهیانه + -1تومان Setup Fee
100گیگ
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
LITESPEED
دارد
دارد
150هزار تومان